Title

Autem vel eum iriure dolor in hendrerit in vulputate velit esse molestie consequat, vel illum dolore eu feugiat nulla facilisis at vero eros et dolore feugait

Verslag Kredietunie Westland over het jaar 2017

Het jaar 2017 betreft het tweede jaar na oprichting van de coöperatie in december 2015.

Het eerste jaar (2016) is gebruikt om de unie op te zetten, daarvoor is in februari 2016 een projectleider aangesteld in de persoon van Joost Verheijen. De opzet van de unie betreft het opstellen van de processen en procedures. De organisatie staat, is evenwichtig en goed werkbaar. De werkzaamheden door Joost waren in maart 2017 afgerond en de bestuursleden hebben de operationele zaken sindsdien voortgezet.

Het opstartkapitaal is verstrekt door Rabobank Westland en een financiële bijdrage uit het MKB Investeringsfonds van de gemeente Westland in het kader van verruiming van de financieringsmogelijkheden voor MKB-bedrijven in Westland. Ook MKB Westland en VNO NCW Westland hebben als partners van de unie een financiële bijdrage vertrekt ten behoeve van de beginfase.

Het bestuur van de unie wordt ondersteund tijdens haar vergaderingen door een kandidaat-notaris van Westland Partners op het gebied van juridische aangelegenheden. Tevens wordt het bestuur bijgestaan door een Raad van Advies, als welkome aanvulling op de Algemene Ledenvergadering, die de professionaliteit van de unie zorgvuldig bewaakt.

Uit meer dan 30 financieringsaanvragen zijn uiteindelijk in 2017 na een zorgvuldige kredietbeoordeling 3 bedrijven gefinancierd. De ingediende financieringsaanvragen worden beoordeeld door een kredietcommissie, bestaande uit een bestuurslid en twee kredietbeoordelaars. Het uitgeleende geld ultimo 2017 bedraagt EUR 350.000 en is verstrekt aan een kledingzaak, een innovatief bedrijf op het gebied van glastuinbouw en een bedrijf in zonnepanelen. Het gehanteerde rentepercentage bedraagt 7%.

De unie beschikt momenteel over 7 coaches, zij fungeren als klankbord bij de unie en zijn lokale vakspecialisten met kennis en ervaring in hun branche. Gespreksonderwerpen zijn onder andere: strategie, investeringen, bedrijfsvoering en de financiële situatie. Zo vergroten zij de kans op een succesvolle ontwikkeling van de gefinancierde ondernemer en op de volledige betaling van de rente en aflossing.

Verwachting 2018
Wij verwachten voor 2018 het uitgeleende bedrag over 2017 ruimschoots te overtreffen. Om deze doelstelling te behalen zal het cruciaal zijn om voldoende financieringsaanvragen te ontvangen en funders enthousiast te maken om geld te verstrekken aan de unie.