Over ons

Kredietunie Westland is opgericht in december 2015. Kredietunie Westland maakt het voor MKB ondernemers uit het Westland mogelijk om financiering aan te trekken naast het bankkrediet. Het idee achter Kredietunie Westland is onderlinge kredietverlening, van, voor en door ondernemers uit het MKB. Via een gemeenschappelijke kas wordt geld beschikbaar gesteld en uitgeleend. Het initiatief wordt gesteund door MKB Westland, VNO-NCW Westland-Delfland en Stichting Ondernemersklankbord. Kredietunie Westland is een coöperatieve vereniging met uitgesloten aansprakelijkheid (U.A.). Dat wil zeggen dat de leden maximaal aansprakelijk zijn voor het bedrag dat zij aan de kredietunie ter beschikking stellen.

Het doel van Kredietunie Westland is het vergroten van de financieringsmogelijkheden voor het midden- en kleinbedrijf in het Westland en daarmee het versterken van de Westlandse economie en het bevorderen van ondernemerschap en werkgelegenheid in het Westland.
Kredietunie Westland is lid van Kredietunie Nederland.

Kredietunie Westland is voor de uitoefening van haar activiteiten niet vergunningplichtig ingevolge de wet en staat niet onder toezicht van de Nederlandsche Bank of de Autoriteit Financiële Markten.

  • Klik hier voor de Akte van oprichting
  • Klik hier voor het Businessplan
  • Klik hier voor de Informatiebrochure
  • Klik hier voor het Huishoudelijk reglement