Title

Autem vel eum iriure dolor in hendrerit in vulputate velit esse molestie consequat, vel illum dolore eu feugiat nulla facilisis at vero eros et dolore feugait

Nieuwsbrief Kredietunie Westland juli 2017

Eerste financieringen verstrekt

Met veel enthousiasme kunnen we u laten weten dat afgelopen juni en juli de eerste 2 kredietaanvragen zijn uitbetaald. Op dit moment zijn er nog twee aanvragen in behandeling die naar verwachting na deze zomer eveneens verstrekt gaan worden.

Een aantal leden hebben geld geïnvesteerd om deze uitbetalingen mogelijk te maken. Wij willen deze ‘funders’ hiervoor hartelijk danken. Zonder ‘funding’ kan een kredietunie haar activiteiten niet uitvoeren. Wij zijn vanzelfsprekend op zoek naar meer leden die voor ‘funding’ willen zorgdragen. Interesse? Neem contact met ons op.

U vraagt een financiering bij ons aan en dan?

We geven u graag een kijkje achter de schermen. De doorlooptijd van een financieringsaanvraag is op 6 weken gesteld. Saskia van den Bulk (HNP Accountants) vangt de aanvraag op en verstrekt onder andere het formulier financieringsaanvraag.

Nadat de aanvrager dit heeft ingevuld gaat Frans Zwinkels van Snarf Financieel Advies ermee aan de slag. Vervolgens als alle aangeleverde informatie op orde is, wordt de aanvraag aan de kredietcommissie voorgelegd. Na een positief oordeel van de kredietcommissie neemt uiteindelijk het bestuur van Kredietunie Westland het besluit om de aanvraag goed te keuren. Bij de uitwerking van het besluit (overeenkomsten, notariële akten etc.) is Pleun Verhagen, werkzaam bij FMO (Nederlandse Financierings Maatschappij voor Ontwikkelingslanden), weer betrokken.

Ook behoefte aan krediet of wilt u, via Kredietunie Westland, geld lenen aan andere ondernemers in het Westland? Neem dan contact met ons op!

Algemene Ledenvergadering Kredietunie Nederland

Op 14 juni jl. hebben Evert van Malkenhorst (voorzitter) en Martien van der Valk (Lid Raad van Advies) de Algemene Ledenvergadering van Kredietunie Nederland (KN) bezocht. Kredietunie Westland is lid van KN en daardoor kunnen wij een aantal zaken gezamenlijk doen met andere kredietunies. Een eventuele samenwerking met VSK kwam aan de orde. Als Kredietunie Westland wachten wij deze ontwikkelingen af, waarbij voor ons de optie van één landelijke koepel de meest logische lijkt.

Coaching bijeenkomst

Onder leiding van bestuurslid Cees van Veldhoven heeft op 6 juli jl. een coaching bijeenkomst plaatsgevonden bij het Werkplein in Naaldwijk. Ervaringen zijn gedeeld en de te belopen processen doorgenomen. Als ervaren mede-ondernemer is de coach er voor begeleiding en advies en kan hij te allen tijde voor raad en daad worden benaderd. Begin oktober komen de coaches wederom bij elkaar.

In de media

Regelmatig ziet u ons voorbij komen in de media. Zo staan wij in de laatste editie van Streamer van MKB Westland.

En heeft u het artikel van bestuurslid Cees van Veldhoven in Groot Westland (rubriek “op de pijp”) voorbij zien komen, waarin hij onder andere aandacht vestigt op de Kredietunie?