Title

Autem vel eum iriure dolor in hendrerit in vulputate velit esse molestie consequat, vel illum dolore eu feugiat nulla facilisis at vero eros et dolore feugait

Nieuwsbrief Kredietunie Westland juli 2018

Aftreden voorzitter Evert van Malkenhorst

In de bestuursvergadering van juni jl. hebben wij afscheid genomen van Evert van Malkenhorst als voorzitter van Kredietunie Westland. Evert had ons reeds begin van het jaar geïnformeerd zijn bestuursfunctie neer te willen leggen, dit om persoonlijke redenen. Wij hebben toen Evert toch weten over te halen om nog even te wachten met het inleveren van de voorzittershamer. Maar nu is het moment gekomen om afscheid te nemen.

Aad Kester is bereid om tijdelijk de rol van Evert over te nemen, naast zijn penningmeesterschap. Het komende halfjaar gaan wij als bestuur op zoek naar een nieuwe voorzitter. Als u een geschikte kandidaat weet, laat ons dit dan weten.

Wij danken Evert als initiator van Kredietunie Westland voor de inspirerende wijze waarop hij het voorzitterschap heeft ingevuld.

Leuk spotje

Wellicht heeft u de reclamespot gezien tijdens de pauzes van de WK-voetbalwedstrijden op TV. Het is eigenlijk een spotje van een concurrent van Kredietunie Westland; zij maken reclame om online een lening aan te vragen. Het spotje lijkt op een musical, het motto is “Cash is King”! en het zijn ook ondernemers voor ondernemers.

Wat is dan het verschil? Eigenlijk niets, maar wij onderscheiden ons met onze lokale betrokkenheid. Wij zijn lokaal, met lokale kennis en een lokaal netwerk. Leuk om te kijken naar dit spotje. En het geeft u wellicht inspiratie om lid te worden van Kredietunie Westland, een financiering aan te vragen of geld te verstrekken om financieringen mogelijk te maken.

Bekijk hier het spotje.

Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG)

Ook Kredietunie Westland moet met ingang van 25 mei 2018 voldoen aan de AVG (Algemene Verordening Gegevensbescherming). De website is daarom onder andere aangepast en de benodigde documenten zijn opgesteld en ondertekend.

Ook deze nieuwsbrief is AVG-proof. Dit houdt in dat u zelf kunt beslissen om de nieuwsbrief van Kredietunie Westland in de toekomst wel of niet te ontvangen. Zie hiervoor onderaan deze nieuwsbrief (unsubscribe from this list) of stuur een e-mail aan info@kredietuniewestland.nl.

Algemene Ledenvergadering 4 april 2018

Woensdag 4 april jl. vond de 2e Algemene Ledenvergadering (ALV) plaats van Kredietunie Westland. Vorig jaar waren niet alleen leden aanwezig, maar ook coaches, geïnteresseerden en relaties. Dit jaar waren alleen leden uitgenodigd. Als gastheer namens Westland Partners fungeerde deze avond Paul Bols.

Evert blikte deze avond terug op het afgelopen jaar. Een geslaagd jaar waarbij wij merken dat de banken zich aanpassen en weer openstaan voor financieringen.
Eind november is er een kleinschalige bijeenkomst geweest voor geïnteresseerde funders waar alle betrokkenen positief op terugkijken. Het bestuur wil dit daarom het komend jaar nogmaals organiseren.

Tijdens de ALV zijn de volgende cijfers en getallen gepresenteerd:

  • 15 leden
  • 7 benoemde coaches
  • 2 leden zijn ook coach
  • 3 leden Raad van Advies
  • 22 financieringsaanvragen
  • 3 goedgekeurde financieringsaanvragen (totaal EUR 350.000)
  • 9 obligatiehouders
  • 8 geïnteresseerden (funders)

Wat ons opvalt is dat er helaas geen of weinig aanvragen worden ontvangen via de bankinstellingen en/of andere intermediairs.

Tijdens de ALV werd opgemerkt op dat het idealisme van Kredietunie Westland meer naar buiten zou mogen worden uitgedragen. Als deze idealistische uitstraling meer bekend zou zijn, zou het aantal financieringsaanvragen en funders kunnen toenemen. Uit de hiervoor genoemde ‘cijfers en getallen’ blijkt al een behoorlijk aantal ambassadeurs van Kredietunie Westland (bijna 60 personen). Indien onze ambassadeurs het bestaan van Kredietunie Westland nog meer onder de aandacht kunnen brengen, dan moet een verdubbeling van het aantal financieringsaanvragen en funders in het komende jaar een haalbare kaart zijn.

Meer weten over Kredietunie Westland?

Dat kan! Kredietunie Westland komt graag langs om een presentatie te geven, te informeren en/of al uw vragen te beantwoorden. Onlangs heeft secretaris Pieter Hoogerbrugge een presentatie verzorgd bij een beleggersclub in Westland. Neem contact met ons op via info@kredietuniewestland.nl.

Het bestuur van Kredietunie Westland wenst u een mooie zomer!

Kredietunie Westland is lid van Kredietunie Nederland.

Kredietunie Westland wordt gesteund door:
MKB Westland
Rabobank Westland
Ondernemersklankbord
VNO-NCW Westland-Delfland
Westland Partners
Cees Advocaten