Krediet aanvragen

Voor ondernemers in de regio Westland die financiering zoeken, is kredietverlening via reguliere banken niet altijd eenvoudig. Kredietunie Westland maakt het voor MKB ondernemers uit het Westland mogelijk om tot EUR 250.000 financiering aan te trekken naast bankkrediet of andere financieringen.

Het aanvraagproces voor een krediet verloopt vlot en efficiënt omdat u te maken heeft met mensen die thuis zijn in het bedrijfsleven in deze regio.

Een kredietaanvraag kan worden ingediend wanneer u aan de volgende voorwaarden kunt voldoen:

  • U heeft een MKB bedrijf met goed ondernemerschap
  • De financiering is bedoeld voor activiteiten van uw onderneming
  • U bent een ondernemer met een goed businessplan inclusief cash flow prognose, bij voorkeur opgesteld samen met een accountant
  • Uw aanvraag bij de kredietunie bedraagt maximaal EUR 250.000
  • Deelfinanciering is optioneel
  • U bent gevestigd in of u heeft een binding met de regio Westland, inclusief Midden-Delfland

Niet in aanmerking voor financiering komen:

  • Verliesfinanciering
  • Levende have

Wilt u een krediet aanvragen?
Download hier het document ‘Financieringsaanvraag’ en stuur deze na invulling naar info@kredietuniewestland.nl.

Een kredietaanvrager wordt nadat zijn of haar aanvraag positief beoordeeld is, lid van Kredietunie Westland. Daartoe betaalt de kredietnemer een eenmalige entreefee van EUR 1.000.

Lid worden?