Nieuws

Lees hier het laatste nieuws over Kredietunie Westland.

Category Archive Nieuws

Op de pijp met …. Cees van Veldhoven (artikel Groot-Westland)

Even pauze. Even op de pijp. Bakkie doen, praatje maken. Met en over bijzondere Westlanders. Westlanders met een verhaal. Over Westlandse waarden, en over heden, verleden en toekomst.

Sinds hij in 2010 stopte met werken zet Cees van Veldhoven (65) zich graag in om ‘iets terug te geven aan de maatschappij’. Naast bestuurlijke functie bij Muziekvereniging Fusica en het voorzitterschap van het regionale Ondernemersklankbord Team Haaglanden maakt hij nu ook deel uit van de Kredietunie Westland, die ondernemers een steuntje in de rug wil geven. Cees woont met zijn vrouw Cock in Naaldwijk. Samen hebben zij zoons Pascal en Maurice.

Lees meer

Flinke stappen gezet door Kredietunie Westland

Kredietunie Westland, een initiatief van o.a. MKB Westland en VNO-NCW Westland-Delfland, bestaat alweer ruim 1,5 jaar. In deze periode zijn er flinke stappen gezet. Diverse investeerders en coaches zijn aangetrokken en een aantal Westlandse ondernemers hebben een aanvraag tot geldverstrekking gedaan. Rabobank Westland, het MKB financieringsfonds, MKB Westland en VNO-NCW West hebben de opstartfase van Kredietunie Westland mogelijk gemaakt. De kredietunie is inmiddels zover, dat de eerste kredietaanvraag per 1 mei jl. is uitbetaald.

Lees meer

Verslag Algemene Ledenvergadering 20 april 2017

Donderdag 20 april jl. vond de eerste Algemene Ledenvergadering (ALV) plaats van Kredietunie Westland. De ALV, onder leiding van de voorzitter Evert van Malkenhorst, was goed bezocht. Ruim 30 personen waren aanwezig bij Westland Partners voor de vergadering. Niet alleen leden van Kredietunie Westland, maar ook coaches, geïnteresseerden en relaties waren deze avond aanwezig.

Wat is een Kredietunie?
Voorzitter Evert van Malkenhorst opende de vergadering met nog even in het kort de kenmerken van een kredietunie en het ontstaan van onze kredietunie. Ook bedankte hij de financieel begunstigers Rabobank Westland, het MKB financieringsfonds, MKB Westland en VNO-NCW West. Zij hebben de opstartfase mogelijk gemaakt.

Lees meer

Eerste Algemene Ledenvergadering Kredietunie Westland goed bezocht

Donderdag 20 april jl. vond de eerste Algemene Ledenvergadering (ALV) plaats van Kredietunie Westland. De ALV, onder leiding van de voorzitter Evert van Malkenhorst, was goed bezocht. Ruim 30 personen waren aanwezig bij Westland Partners voor de vergadering.

Niet alleen leden van Kredietunie Westland, maar ook coaches, geïnteresseerden en relaties waren deze avond aanwezig. De eerste jaarrekening (over de periode vanaf oprichting in december 2015 tot en met 31 december 2016) van de kredietunie werd vastgesteld en goedgekeurd.

Lees meer

Coaches maken het verschil bij Kredietunie Westland

Kredietunie Westland kent diverse commissies, een daarvan is de Coaching commissie. Zij selecteert, benoemt en ondersteunt de coach. Coaching is een voorwaarde voor de toekenning van een krediet. Dit is in het belang van de Kredietunie, van de kredietgever en niet in het minst in het belang van de ondernemer zelf.

Lees meer

Nieuwsbrief Kredietunie Westland februari 2017

Van de voorzitter

Met veel enthousiasme vertel ik u dat Kredietunie Westland werkt! Wij zijn er op gericht de economie en de leefbaarheid in het Westland te versterken door lokale ondernemers initiatieven te ondersteunen. Het blijkt dat ondernemers hieraan behoefte hebben. De banken lenen minder makkelijk geld en hebben weinig tijd om ondernemers te begeleiden. Bij ons krijgen ondernemers een coach die hen van begin tot het eind van de lening ondersteunt als mede ondernemer.

In april 2017 staat de eerste Algemene Leden Vergadering gepland, waarin wij inzicht geven en verantwoording gaan afleggen van wat wij hebben gedaan. De uitnodiging hiervoor kunt u binnenkort tegemoet zien. Verder attendeer ik u graag op de komende uitzendingen van het programma
De Pitch welke via de WOS uitgezonden worden. Met een aantal ondernemers zijn wij in contact. Tenslotte verwijs ik u voor meer informatie naar onze website.

Lees meer

In gesprek met Koos Verbeek, Lid van Kredietunie Westland

Koos Verbeek (68 jaar), sinds enkele maanden lid van Kredietunie Westland

Kredietunie Westland staat dicht bij de Westlandse ondernemers, heeft veel meer gevoel bij deze doelgroep en is kleinschalig”

“Ik ben geboren en getogen in Honselersdijk. Ik kom uit een groot gezin van 12 kinderen. Van 1970 tot 2004 heb ik een bloemenbedrijf in het Westland gehad. Na 35 jaar heb ik besloten het bedrijf te verkopen en mij volledig te gaan richten op diverse bestuurlijke functies, welke ik destijds ook al wel vervulde. Ik werkte o.a. bij het Hoogheemraadschap van Delfland en zat in Provinciale Staten Zuid-Holland. In 2009 ben ik bij de gemeente Nieuwkoop gaan werken, waar ik mij ook nu nog bezig houd met het saneren van een glastuinbouwgebied.

Lees meer

Kredietunie Westland is klaar om kredieten te verstrekken!

Inmiddels hebben zich al meerdere ondernemers ingeschreven als lid en hebben vele ondernemers zich gemeld die geld willen investeren in Kredietunie Westland. Ook de eerste kredietaanvragen zijn binnen. Kredietunie Westland is er klaar voor!

De afgelopen negen maanden hebben bestuur en projectleiding veel tijd en energie gestoken in het organisatorisch neerzetten van de Kredietunie.

Lees meer

Televisieprogramma ‘De Pitch’ komt terug met tweede seizoen

Na het succes van het eerste seizoen van het televisieprogramma De Pitch, is 6 september jl. het startsein gegeven voor een nieuw seizoen. Het tweede seizoen van De Pitch bestaat uit 6 afleveringen en wordt in 2016 opgenomen en uitgezonden op WOS TV. Het programma is bedoeld voor ondernemers en startende ondernemers. Het doel is om verschillende financieringen toegankelijk te maken en het ondernemerschap te stimuleren. Dit kan via crowdfunding of door samenwerking met andere financiële partners. Ook dit jaar zit Evert van Malkenhorst sr. weer in de jury en is Kredietunie Westland weer partner van het succesvolle Westlandse televisieprogramma.

Lees meer

Kredietunie Westland helpt collega-ondernemers

Ondernemers helpen ondernemers. Dat is de gedachte achter Kredietunie Westland, een splinternieuw initiatief dat de financieringsmogelijkheden voor het midden- en kleinbedrijf buiten de banken om vergroot. “Ondernemers die krediet vragen, krijgen er ook meteen een coach bij. Dat vergroot alleen maar de kans op succesvol ondernemen”, zegt voorzitter Evert van Malkenhorst.

Lees meer