Nieuws

Lees hier het laatste nieuws over Kredietunie Westland.

Category Archive Nieuws

Nieuwe kredietbeoordelaar Kredietunie Westland

Jaap Stolze is de nieuwe kredietbeoordelaar van Kredietunie Westland (KuW), hij is de opvolger van Frans Zwinkels die onlangs is gestopt met zijn activiteiten bij KuW.

Sinds kort is Jaap Stolze tevens gestart met de Credion-vestiging Westland-Delfland met kantoren in Maasdijk, Maassluis, Den Haag en Delft. Credion is een landelijke, onafhankelijke adviesorganisatie en richt zich op het adviseren van ondernemers bij het optimaliseren en aantrekken van financieringen. Een mooie rol om in combinatie met KuW voor ondernemers financieringen te regelen.

Jaap Stolze heeft ruime ervaring opgedaan in de zakelijke kredietverlening zowel bij Hillenraad Partners (3 jaar) als bij de Rabobank (ruim 25 jaar).

Het bestuur van KuW is blij met de komst van Jaap Stolze en dankt Frans Zwinkels voor zijn werkzaamheden in de afgelopen periode.

Nieuwsbrief december 2018

2018 is het derde bestaansjaar voor Kredietunie Westland. Een jaar waarin wij afscheid hebben genomen van onze voorzitter Evert van Malkenhorst. Aad Kester heeft als interim de rol van Evert overgenomen. 2018 is ook het jaar waarin de AVG (Algemene Verordening Gegevensbescherming) in werking is getreden en om deze reden hebben wij de website aangepast en de benodigde documenten opgesteld en ondertekend. Via deze weg blikken wij samen met u terug op het jaar 2018 en kijken wij vooruit naar 2019.

Ruim 40 financieringsaanvragen
Wij hebben meer dan 40 financieringsaanvragen behandeld in de afgelopen 3 jaar. Hiervan zijn er 5 goedgekeurd, echter 2 aanvragers wisten elders hun financiering onder te brengen. De ingediende financieringsaanvragen worden zorgvuldig beoordeeld door de kredietcommissie.

Het uitgeleende kapitaal ultimo 2018 bedraagt EUR 350.000 en is verstrekt aan een kledingzaak, een innovatief bedrijf op het gebied van glastuinbouw en een bedrijf in zonnepanelen.
Momenteel lopen er 2 financieringsaanvragen voor een bedrag van EUR 500.000.

De leden van Kredietunie Westland die vorig jaar geld hebben verstrekt, hebben over 2017 5% rente ontvangen. Mocht het resultaat in 2018 ook weer zodanig zijn, dan kunnen geldverstrekkers een rente van minimaal 2,5% en maximaal 5% verwachten.

Verder hebben wij nu 17 leden, 7 benoemde coaches, 3 leden in de Raad van Advies en 10 obligatiehouders.

Vooruitblik 2019
Ook in 2019 willen wij het voor ondernemers mogelijk maken om een financiering aan te vragen.

Bent u of kent u een ondernemer in de regio Westland en Midden-Delfland die op zoek is naar financiering tot EUR 250.000, neem dan contact met ons op via info@kredietuniewestland.nl. Een kredietaanvraag kan worden ingediend wanneer u o.a. aan de volgende voorwaarden kunt voldoen:

  • U heeft een MKB bedrijf met goed ondernemerschap
  • De financiering is bedoeld voor activiteiten van uw onderneming
  • U bent een ondernemer met een goed businessplan inclusief cash flow prognose, bij voorkeur opgesteld samen met een accountant

Natuurlijk zijn wij altijd op zoek naar funders (geldverstrekkers). Dit kunnen vanzelfsprekend bestaande maar ook nieuwe funders zijn. Bent u gevestigd in of heeft u een binding met de regio Westland en Midden-Delfland en bent u bereid om collega-ondernemers te helpen met financiering? Laat het ons weten!

Algemene Ledenvergadering 10 april 2019
Op woensdag 10 april 2019 staat de Algemene Ledenvergadering gepland waarin Kredietunie Westland inzicht geeft en verantwoording aflegt over wat zij heeft gedaan. De uitnodiging hiervoor kunnen de leden binnenkort tegemoet zien.

Meer weten over Kredietunie Westland?
Dat kan! Kredietunie Westland komt graag langs om een presentatie te geven, te informeren en/of al uw vragen te beantwoorden. Neem contact met ons op via info@kredietuniewestland.nl.

Kredietunie Westland is lid van Kredietunie Nederland.

Kredietunie Westland wordt gesteund door:
MKB Westland
Rabobank Westland
Ondernemersklankbord
VNO-NCW Westland-Delfland
Westland Partners
Cees Advocaten

Kredietunie Westland zoekt met spoed EUR 500.000 funding!

Op dit moment heeft Kredietunie Westland een aantal mooie financierings-aanvragen ontvangen die wij binnenkort graag willen goedkeuren en uitbetalen. Daarom zoeken wij met spoed funders om een bedrag van circa EUR 500.000 bijeen te krijgen. Dit kunnen vanzelfsprekend bestaande maar ook nieuwe funders zijn.

Lees meer

Nieuwsbrief Kredietunie Westland juli 2018

Aftreden voorzitter Evert van Malkenhorst

In de bestuursvergadering van juni jl. hebben wij afscheid genomen van Evert van Malkenhorst als voorzitter van Kredietunie Westland. Evert had ons reeds begin van het jaar geïnformeerd zijn bestuursfunctie neer te willen leggen, dit om persoonlijke redenen. Wij hebben toen Evert toch weten over te halen om nog even te wachten met het inleveren van de voorzittershamer. Maar nu is het moment gekomen om afscheid te nemen.

Lees meer

Verslag Kredietunie Westland over het jaar 2017

Het jaar 2017 betreft het tweede jaar na oprichting van de coöperatie in december 2015.

Het eerste jaar (2016) is gebruikt om de unie op te zetten, daarvoor is in februari 2016 een projectleider aangesteld in de persoon van Joost Verheijen. De opzet van de unie betreft het opstellen van de processen en procedures. De organisatie staat, is evenwichtig en goed werkbaar. De werkzaamheden door Joost waren in maart 2017 afgerond en de bestuursleden hebben de operationele zaken sindsdien voortgezet.

Lees meer

Nieuwsbrief Kredietunie Westland juli 2017

Eerste financieringen verstrekt

Met veel enthousiasme kunnen we u laten weten dat afgelopen juni en juli de eerste 2 kredietaanvragen zijn uitbetaald. Op dit moment zijn er nog twee aanvragen in behandeling die naar verwachting na deze zomer eveneens verstrekt gaan worden.

Een aantal leden hebben geld geïnvesteerd om deze uitbetalingen mogelijk te maken. Wij willen deze ‘funders’ hiervoor hartelijk danken. Zonder ‘funding’ kan een kredietunie haar activiteiten niet uitvoeren. Wij zijn vanzelfsprekend op zoek naar meer leden die voor ‘funding’ willen zorgdragen. Interesse? Neem contact met ons op.

Lees meer

Op de pijp met …. Cees van Veldhoven (artikel Groot-Westland)

Even pauze. Even op de pijp. Bakkie doen, praatje maken. Met en over bijzondere Westlanders. Westlanders met een verhaal. Over Westlandse waarden, en over heden, verleden en toekomst.

Sinds hij in 2010 stopte met werken zet Cees van Veldhoven (65) zich graag in om ‘iets terug te geven aan de maatschappij’. Naast bestuurlijke functie bij Muziekvereniging Fusica en het voorzitterschap van het regionale Ondernemersklankbord Team Haaglanden maakt hij nu ook deel uit van de Kredietunie Westland, die ondernemers een steuntje in de rug wil geven. Cees woont met zijn vrouw Cock in Naaldwijk. Samen hebben zij zoons Pascal en Maurice.

Lees meer

Flinke stappen gezet door Kredietunie Westland

Kredietunie Westland, een initiatief van o.a. MKB Westland en VNO-NCW Westland-Delfland, bestaat alweer ruim 1,5 jaar. In deze periode zijn er flinke stappen gezet. Diverse investeerders en coaches zijn aangetrokken en een aantal Westlandse ondernemers hebben een aanvraag tot geldverstrekking gedaan. Rabobank Westland, het MKB financieringsfonds, MKB Westland en VNO-NCW West hebben de opstartfase van Kredietunie Westland mogelijk gemaakt. De kredietunie is inmiddels zover, dat de eerste kredietaanvraag per 1 mei jl. is uitbetaald.

Lees meer

Verslag Algemene Ledenvergadering 20 april 2017

Donderdag 20 april jl. vond de eerste Algemene Ledenvergadering (ALV) plaats van Kredietunie Westland. De ALV, onder leiding van de voorzitter Evert van Malkenhorst, was goed bezocht. Ruim 30 personen waren aanwezig bij Westland Partners voor de vergadering. Niet alleen leden van Kredietunie Westland, maar ook coaches, geïnteresseerden en relaties waren deze avond aanwezig.

Wat is een Kredietunie?
Voorzitter Evert van Malkenhorst opende de vergadering met nog even in het kort de kenmerken van een kredietunie en het ontstaan van onze kredietunie. Ook bedankte hij de financieel begunstigers Rabobank Westland, het MKB financieringsfonds, MKB Westland en VNO-NCW West. Zij hebben de opstartfase mogelijk gemaakt.

Lees meer

Eerste Algemene Ledenvergadering Kredietunie Westland goed bezocht

Donderdag 20 april jl. vond de eerste Algemene Ledenvergadering (ALV) plaats van Kredietunie Westland. De ALV, onder leiding van de voorzitter Evert van Malkenhorst, was goed bezocht. Ruim 30 personen waren aanwezig bij Westland Partners voor de vergadering.

Niet alleen leden van Kredietunie Westland, maar ook coaches, geïnteresseerden en relaties waren deze avond aanwezig. De eerste jaarrekening (over de periode vanaf oprichting in december 2015 tot en met 31 december 2016) van de kredietunie werd vastgesteld en goedgekeurd.

Lees meer