Nieuws

Lees hier het laatste nieuws over Kredietunie Westland.

Category Archive Nieuws

Kredietunie Westland zoekt met spoed EUR 500.000 funding!

Op dit moment heeft Kredietunie Westland een aantal mooie financierings-aanvragen ontvangen die wij binnenkort graag willen goedkeuren en uitbetalen. Daarom zoeken wij met spoed funders om een bedrag van circa EUR 500.000 bijeen te krijgen. Dit kunnen vanzelfsprekend bestaande maar ook nieuwe funders zijn.

Lees meer

Nieuwsbrief Kredietunie Westland juli 2018

Aftreden voorzitter Evert van Malkenhorst

In de bestuursvergadering van juni jl. hebben wij afscheid genomen van Evert van Malkenhorst als voorzitter van Kredietunie Westland. Evert had ons reeds begin van het jaar geïnformeerd zijn bestuursfunctie neer te willen leggen, dit om persoonlijke redenen. Wij hebben toen Evert toch weten over te halen om nog even te wachten met het inleveren van de voorzittershamer. Maar nu is het moment gekomen om afscheid te nemen.

Lees meer

Verslag Kredietunie Westland over het jaar 2017

Het jaar 2017 betreft het tweede jaar na oprichting van de coöperatie in december 2015.

Het eerste jaar (2016) is gebruikt om de unie op te zetten, daarvoor is in februari 2016 een projectleider aangesteld in de persoon van Joost Verheijen. De opzet van de unie betreft het opstellen van de processen en procedures. De organisatie staat, is evenwichtig en goed werkbaar. De werkzaamheden door Joost waren in maart 2017 afgerond en de bestuursleden hebben de operationele zaken sindsdien voortgezet.

Lees meer

Nieuwsbrief Kredietunie Westland juli 2017

Eerste financieringen verstrekt

Met veel enthousiasme kunnen we u laten weten dat afgelopen juni en juli de eerste 2 kredietaanvragen zijn uitbetaald. Op dit moment zijn er nog twee aanvragen in behandeling die naar verwachting na deze zomer eveneens verstrekt gaan worden.

Een aantal leden hebben geld geïnvesteerd om deze uitbetalingen mogelijk te maken. Wij willen deze ‘funders’ hiervoor hartelijk danken. Zonder ‘funding’ kan een kredietunie haar activiteiten niet uitvoeren. Wij zijn vanzelfsprekend op zoek naar meer leden die voor ‘funding’ willen zorgdragen. Interesse? Neem contact met ons op.

Lees meer

Op de pijp met …. Cees van Veldhoven (artikel Groot-Westland)

Even pauze. Even op de pijp. Bakkie doen, praatje maken. Met en over bijzondere Westlanders. Westlanders met een verhaal. Over Westlandse waarden, en over heden, verleden en toekomst.

Sinds hij in 2010 stopte met werken zet Cees van Veldhoven (65) zich graag in om ‘iets terug te geven aan de maatschappij’. Naast bestuurlijke functie bij Muziekvereniging Fusica en het voorzitterschap van het regionale Ondernemersklankbord Team Haaglanden maakt hij nu ook deel uit van de Kredietunie Westland, die ondernemers een steuntje in de rug wil geven. Cees woont met zijn vrouw Cock in Naaldwijk. Samen hebben zij zoons Pascal en Maurice.

Lees meer

Flinke stappen gezet door Kredietunie Westland

Kredietunie Westland, een initiatief van o.a. MKB Westland en VNO-NCW Westland-Delfland, bestaat alweer ruim 1,5 jaar. In deze periode zijn er flinke stappen gezet. Diverse investeerders en coaches zijn aangetrokken en een aantal Westlandse ondernemers hebben een aanvraag tot geldverstrekking gedaan. Rabobank Westland, het MKB financieringsfonds, MKB Westland en VNO-NCW West hebben de opstartfase van Kredietunie Westland mogelijk gemaakt. De kredietunie is inmiddels zover, dat de eerste kredietaanvraag per 1 mei jl. is uitbetaald.

Lees meer

Verslag Algemene Ledenvergadering 20 april 2017

Donderdag 20 april jl. vond de eerste Algemene Ledenvergadering (ALV) plaats van Kredietunie Westland. De ALV, onder leiding van de voorzitter Evert van Malkenhorst, was goed bezocht. Ruim 30 personen waren aanwezig bij Westland Partners voor de vergadering. Niet alleen leden van Kredietunie Westland, maar ook coaches, geïnteresseerden en relaties waren deze avond aanwezig.

Wat is een Kredietunie?
Voorzitter Evert van Malkenhorst opende de vergadering met nog even in het kort de kenmerken van een kredietunie en het ontstaan van onze kredietunie. Ook bedankte hij de financieel begunstigers Rabobank Westland, het MKB financieringsfonds, MKB Westland en VNO-NCW West. Zij hebben de opstartfase mogelijk gemaakt.

Lees meer

Eerste Algemene Ledenvergadering Kredietunie Westland goed bezocht

Donderdag 20 april jl. vond de eerste Algemene Ledenvergadering (ALV) plaats van Kredietunie Westland. De ALV, onder leiding van de voorzitter Evert van Malkenhorst, was goed bezocht. Ruim 30 personen waren aanwezig bij Westland Partners voor de vergadering.

Niet alleen leden van Kredietunie Westland, maar ook coaches, geïnteresseerden en relaties waren deze avond aanwezig. De eerste jaarrekening (over de periode vanaf oprichting in december 2015 tot en met 31 december 2016) van de kredietunie werd vastgesteld en goedgekeurd.

Lees meer

Coaches maken het verschil bij Kredietunie Westland

Kredietunie Westland kent diverse commissies, een daarvan is de Coaching commissie. Zij selecteert, benoemt en ondersteunt de coach. Coaching is een voorwaarde voor de toekenning van een krediet. Dit is in het belang van de Kredietunie, van de kredietgever en niet in het minst in het belang van de ondernemer zelf.

Lees meer

Nieuwsbrief Kredietunie Westland februari 2017

Van de voorzitter

Met veel enthousiasme vertel ik u dat Kredietunie Westland werkt! Wij zijn er op gericht de economie en de leefbaarheid in het Westland te versterken door lokale ondernemers initiatieven te ondersteunen. Het blijkt dat ondernemers hieraan behoefte hebben. De banken lenen minder makkelijk geld en hebben weinig tijd om ondernemers te begeleiden. Bij ons krijgen ondernemers een coach die hen van begin tot het eind van de lening ondersteunt als mede ondernemer.

In april 2017 staat de eerste Algemene Leden Vergadering gepland, waarin wij inzicht geven en verantwoording gaan afleggen van wat wij hebben gedaan. De uitnodiging hiervoor kunt u binnenkort tegemoet zien. Verder attendeer ik u graag op de komende uitzendingen van het programma
De Pitch welke via de WOS uitgezonden worden. Met een aantal ondernemers zijn wij in contact. Tenslotte verwijs ik u voor meer informatie naar onze website.

Lees meer